Informacje
informACJA

W ramach "Weekendowego Szlaku Naukowego" Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza zaprasza w niedzielę, 22 października do zwiedzania naszych wystaw i udziału w prelekcjach. Wstęp wolny.

Wystawy stałe:

– „Łowcy i rolnicy epoki kamienia na Środkowym Nadodrzu”

– „Wicina – gród metalurgów sprzed 2500 lat”

– „Środkowe Nadodrze u schyłku starożytności”

– „Obrona polskiej granicy zachodniej w okresie piastowskim”

– „Gospodarka na Środkowym Nadodrzu w okresie średniowiecznym”

Wystawa czasowa:

– „Archeologia wojny”

Wykłady:

12.00 – „Teren województwa lubuskiego w czasach kultury łużyckiej”

13.00 – „Barbaricum – Słowianie – Środkowe Nadodrze – uzbrojenie od I do X w.”

14.00 – „Badania archeologiczne na terenie gminy Świdnica”

15.00 – „Skarb wędrownego metalurga, czyli bieszkowski epizod wicińskiej historii”
Weekendowy Szlak Naukowy

Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak zaprasza do udziału w „Weekendowym Szlaku Naukowym”, który odbędzie się w dniach 20-22 października 2017 r. Celem akcji jest promocja uczelni wyższych, innowacyjnych firm oraz instytucji zajmujących się szeroko rozumianą nauką, a także podkreślenie roli, jaką w rozwoju lubuskiej nauki odgrywają środki unijne, w tym Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020.

Do współpracy przy organizacji Szlaku zaproszone zostały jednostki naukowe, muzea, biblioteki, izby pamięci, instytucje otoczenia biznesu oraz przedsiębiorstwa wdrażające innowacyjne rozwiązania. We wskazanym terminie na terenie województwa lubuskiego zaplanowano szereg bezpłatnych przedsięwzięć: pokazów, spotkań, wykładów, warsztatów, lekcji, dni otwartych, itp. Podsumowaniem całości będzie event „Laboratorium Lubuskiego Odkrywcy”, który odbędzie się 21 października w Zielonej Górze.

W ramach akcji na Lubuszan czeka ponad 150 atrakcji oferowanych przez blisko 40 podmiotów. Do udziału w „Weekendowym Szlaku Naukowym” zapraszamy całe rodziny. Na pewno każdy zainteresowany znajdzie coś dla siebie.

Wykaz wszystkich wydarzeń znajduje się na stronie: http://szlaknaukowy.lubuskie.pl
statystyka