Ekspozycje stałe
Łowcy i rolnicy epoki kamienia na Środkowym Nadodrzu
Okres najstarszy ilustruje ekspozycja "Łowcy i rolnicy epoki kamienia na Środkowym Nadodrzu". Ta dydaktyczna wystawa, skierowana głównie do młodzieży ukazuje, przy pomocy licznych rekonstrukcji, życie człowieka w okresie od paleolitu schyłkowego do końca neolitu (11000 - 1800 lat p. n. e.)
 
 
Ekspozycja "Łowcy i rolnicy epoki kamienia na Środkowym Nadodrzu"
 
 
statystyka