Pracownie
Pracownia Archeologii Miast

Pracownia zajmuje się głównie pracami na terenie miast historycznych. Do jej zadań należą przede wszystkim prowadzenie ratowniczych badań archeologicznych oraz opracowywanie wyników tych badań.

W ciągu kilku minionych lat prowadzono badania w kilku miastach o metryce średniowiecznej. W Żaganiu prowadzono badania na jednym z kwartałów, który miał zostać objęty zabudową, W Żarach pracami objęto działkę w jednym z kwartałów przyrynkowych, w Zielonej Górze prowadzono badania na kilku działkach przed planowana zabudową, w Sulechowie pracami objęto kilka działek przy ulicy Łukaszewicza przed planowaną inwestycją, w Krośnie Odrzańskim prowadzono badania na terenie Zamku Piastowskiego.

Na wszystkich tych stanowiskach archeologicznych odkryto relikty średniowiecznej i nowożytnej architektury drewnianej lub murowanej oraz niezakłócone nawarstwienia kulturowe od momentu powstawania miast poprzez warstwy średniowieczne aż do czasów współczesnych.

Ciekawych odkryć dokonano jesienią 2006 roku podczas badań w Sulechowie gdzie zarejestrowano nienaruszone relikty XVI-wiecznej zabudowy szachulcowej z dobrze zachowaną podstawą pieca zbudowanego z kafli garnkowych.

 
 
 
 
statystyka