Pracownie
Pracownia Archeologii Średniowiecznej i Nowożytnej

Jednoosobowa pracownia, prowadzona jest przez mgr Marlenę Magdę-Nawrocką (absolwentkę Uniwersytetu Wrocławskiego), działająca w Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza zajmuje się gromadzeniem informacji i zbiorów pochodzących z prowadzonych badań i nadzorów archeologicznych na terenie południowej części województwa lubuskiego. Informacje te są opracowywane i wydawane w formie różnego rodzaju sprawozdań i artykułów wydawanych głównie w wydawnictwach archeologicznych.

Przez szereg lat prowadzone były prace na terenie wielu miast - Świebodzina, Przewozu, Szprotawy, Żagania, Żar, Zielonej Góry, Nowogrodu Bobrzańskiego i Krosna Odrzańskiego - a także miejscowości o charakterze wiejskim - Wilkanowo, Ochla, Zawada, Krępa i Łężyca.

W ostatnich latach szczególną uwagę w działalności pracowni zajmowały badania, w trakcie prowadzonych inwestycji, głównie na terenie i okolicach miasta Krosna Odrzańskiego. Sprawowana jest merytoryczna opieka nad istniejącą tam Izbą Muzealną w budynku bramnym Zamku Piastowskiego. Prowadzona jest współpraca z Towarzystwem Miłośników Ziemi Krośnieńskiej oraz Krośnieńskim Stowarzyszeniem "Homo Artifex".

W ramach działalności pracowni na tym obszarze prowadzone są prace mające za zadanie upowszechnienie dziejów naszej małej Ojczyzny, która spotyka się z dużym zainteresowaniem mieszkańców, szkół i instytucji z Krosna Odrzańskiego.

Współpraca ta zaowocowała:

- współorganizacją, w przededniu obchodów 1000-lecia pierwszej wzmianki o Krośnie, konferencji: Krosno w badaniach archeologicznych i...

 
 


Konferencja "Krosno w badaniach archeologicznych i..."
 
 
- współorganizacja wystaw:

A/ Krosno w badaniach archeologicznych za lata 2003 i 2004 (Badania archeologiczne w zabytkach i obiektywie) - 27.09-31.12.2004

 
 


Wystawa "Krosno w badaniach archeologicznych za lata 2003 i 2004"
 
 
B/ Niemi świadkowie dziejów (Pradzieje ziemi krośnieńskiej) - 22.05.-30.09.2005

 
 


Wystawa "Niemi świadkowie dziejów"
 
 
Powstała też na ten temat publikacja Marleny Magdy-Nawrockiej i Tomasza Struka p.t. "Krosno Odrzańskie przez wieki. Teritorio de Crossone (2005)"

 
 


Książka "Krosno Odrzańskie przez wieki. Teritorio de Crossone (2005)"
 
 
statystyka